close

גלאי חום קווי

 

גלאי החום הקווי (Linear heat detector) של חברת DAFO הנו למעשה כבל חשמל הבנוי כך שהוא מסוגל לגלות חום לכל אורכו, הגלאי עמיד בפני פגיעות מכאניות. גלאי החום הקווי מותקן בתאי מנוע והוא מגיב כאשר הטמפרטורה בכל נקודה לאורכו מגיעה ל 180 מעלות צלסיוס.
הגלאי בנוי משני גידי מתכת אשר כל אחד מהם מצופה בחומר בידוד פולימרי רגיש לחום. בהגיע הטמפרטורה ל- 180 מעלות צלסיוס, קרי, טמפרטורת ההפעלה, הבידוד הפולימרי נמס ומאפשר בכך לשני הגידים לגרום לקצר חשמלי אשר גורם ללוח הבקרה להפעיל את את מערכת הכיבוי וההתראות לנהג.

בגלל ממדים הקטנים הגלאי ניתן להתקנה בקלות ואינו תופס מקום בתוך תא המנוע. גלאי החום הקווי תוצרת DAFO מהווה בחירה מצוינת להתקנה בכלי רכב שונים כגון – אוטובוסים, ציוד מכאני הנדסי, כלי שינוע והרמה כגון מלגזות, מנופים, גנראטורים, מכונות למחזור אשפה, מסועים חומרים מיוחדים ועוד.

גלאי החום הקווי ניתן להתקנה בכל אורך ובתנאי שהוא מחובר ללוח בקרה של DAFO ובסופו מותקן נגד קצה קו המשמש לצורך בקרה על תקינות הגלאי בכל זמן פעולת המערכת.

גלאי החום הקווי אינו צריך נדרש לטמפרטורת ההפעלה לכל אורכו על מנת להפעיל את ההתראה. הגלאי משמש כגלאי חום בכל נקודה שהחום בה מגיע לטמפרטורת ההפעלה, באופן זה מושגים עשרות רבות של גלאי חום נקודתיים לכל אורך הגלאי.

התקנת גלאי החום הקווי הנה קלה ומאפשרת כיסוי מלא של החלל המוגן. בזכות כך, אפשר למקמו בכל הנקודות הפוטנציאליות להתפרצות דליקה

ניתן לפצל את גלאי החום הקווי ובכך משיגים גמישות רבה יותר באפשרויות התקנתו.

גלאי החום הקווי תוצרת DAFO נותן ביצועים גבוהים במחירי עלות תועלת טובים בשני היבטים – מחיר הגלאי ומחיר התקנתו. הגלאי נבדק ואושר לעמידה בתקני גילוי אש בינלאומיים

עלוני מידע ומדריכים

Share on Facebook