close

הדרכות והכשרות

השתלמויות והכשרות מבית וולקנו

מטרת ההשתלמויות וההכשרות של חברת וולקנו היא הענקת ידע ללקוחותיה בכל הקשור לבטיחות אש החל משלב מניעת הדליקה, סקר סיכונים, התנהגות בעת אירוע דליקה, מערכת כיבוי אש ושגרת בטיחות אש. ידע זה מוענק דרך מספר השתלמויות לכלל בעלי התפקידים העוסקים במלאכה.

להלן מגוון ההשתלמויות וההכשרות של החברה:

  • תחזוקאי מערכת כיבוי.
  • השתלמות בטיחות אש וכללי התנהגות בעת אירוע דליקה לנהגים.
  • השתלמות בטיחות אש לקציני בטיחות בתעבורה.
  • השתלמות לעובדי מוסך – תחזוקה מונעת דליקה.
  • חקירת דליקות בכלי רכב.
Share on Facebook