close

וולקנו שירותי ענן

וולקנו שירותי ענן מבוססים על מערכת דיווח המאפשרת מעקב אחר הקורות את המערכת לכל אורך חייה ועל כל מרכיביה,  מערכת הגילוי ומערכת הכיבוי  כאחד.

וולקנו שירותי ענן מאפשרת גישה לכל היסטוריית המידע של המערכת.

המידע הנאגר במערכת הנו דוחות תחזוקה,  כמו גם צילומי רישיונות  רכב,  הדרכה,  צילומי וידיאו צילומים רגילים  של כלי הרכב ותיעוד האירוע.

תחזוקה

תכנון ותיאום תחזוקה  שנתית כמו גם הענות לקריאת שירות  מתבצעת באמצעות שירותי ענן. מערך התחזוקאים של חברת וולקנו הפרוסים  ברחבי המדינה מקושרים באמצעות שירותי הענן לשרתי החברה ומדווחים ישירות באופן דיגיטאלי  מהשטח על ביצוע פעולות התחזוקה.

אישור לרישוי שנתי

וולקנו שירותי ענן  לאחר ביצוע תחזוקה שנתית למערכת הכיבוי, מערכת וולקנו שירותי ענן מדווחת באופן אוטומטי לשרתי משרד הרישוי את האישור לתקינות המערכת, במקביל המערכת משדרת את האישור ללקוח באמצעות דוא"ל.

וולקנו שירותי ענן  – הנה הבסיס לשמירה על רמה מרבית של   מוכנות מבצעית של מערכת הכיבוי   תוך פיקוח   על רמת עלויות התחזוקה ללקוח.

Share on Facebook