close

חקירת דליקות

חברת וולקנו מפעילה מומחים לחקירת דליקות בכלי רכב.

הסיבות להתהוות דליקה ברכב יכולות להיות רבות ושונות. לאיתור סיבת התהוות הדליקה יש חשיבות עליונה במניעת פרוץ הדליקה הבאה. בירור סיבת הכשל, בין אם הוא אחד מהסיבות הבאות – מכאני, חשמלי, תחזוקה לקויה, או הצתה, יש חשיבות גדולה את סיבת הכשל שגרמה להתהוות הדליקה. מציאת סיבת הכשל ותיקונה  ימנע את הדליקה הבאה.

חברת וולקנו, בשיתוף עם חוקרי אגודת חוקרי דליקות בישראל, מציעה שירותי חקירת דליקות, אשר מטרתם חקר סיבת פרוץ הדליקה, איתור הכשל והצגת הממצאים בפני הלקוח.

חקירת נסיבות התהוות הדליקה יכולה להיות מורכבת ומסובכת. לכן, צוות החוקרים העומד לרשות החברה הנם מהחוקרים המובילים בישראל, בעלי הכשרה מתאימה וניסיון רב שנים בתחום חקירות דליקות רכב.

החקירות מתבצעות בהתאם לספר ההדרכה 921 NFPA – המדריך לחקירת דליקות. זהו המדריך היחידי, המוכר בכל העולם כ"אורים ותומים" של חקירת דליקות וכולל בתוכו מתודות מדעיות אשר עוזרות לחוקר להגיע לסיבת פרוץ הדליקה.

לסיכום – מטרת חקירת הדליקה היא לאתר, בזמן קצר, את סיבת התהוות הדליקה וזאת על מנת שכל הגורמים המעורבים בתפעול, ייצור, רגולטורים ועוד יקבלו את המידע החשוב ויגיבו בהתאם. לתגובה נכונה ומהירה  של חקר הכשל ותיקונו  יש משמעות של הצלת חיים ומניעת נזקי רכוש.

Share on Facebook