close

חקלאות & יערנות

כיצד אתה מגן על הכלים החקלאיים שלך בשדה?

בשבדיה, חברות הביטוח דורשות להתקין מערכות כיבוי אש אוטומטיות על קומביינים העוסקים בקציר ואיסוף תבואה.

בישראל, חברת הביטוח לחקלאי דורשת התקנת מערכות כיבוי אש אוטומטיות בכלים חקלאיים ששווים עולה על 500,000 ₪.
מערכות כיבוי אש מתוצרת DAFO מותאמות באופן מושלם לכיבוי אש ויעילות מאד עבור מגוון מטעני אש  פוטנציאליים, הכוללים, סיבים יבשים כגון כותנה, קש, שמנים הידראוליים וסוגי דלק שונים, אשר עלולים לעלות באש במהלך העבודה בשדה או במהלך עבודות תחזוקה של הכלי ולגרום לנזקים כבדים מאוד.

 

 

מערכות כיבוי אש המיוצרות על ידי DAFO מציעות פתרונות לציוד מכאני חקלאי, כגון, מכבשים, קוטפות כותנה , קומביינים על כל סוגיהם , מחלקות מזון ועוד.

מנועים, שמנים הידראוליים,  סוגי דלק שונים ומערכות חשמל בסביבת עבודה חמה וקשה, הנם גורמי סיכון גדולים להתהוות אש בכל סוגי הכלים החקלאיים. דליקות אילו מתפשטות במהירות ומאוד קשה לכבותן באמצעות מטפים ידניים.
מערכת כיבוי אש אוטומטית, אשר מתוכננת ומותקנת כיאות, היא הפתרון לכיבוי אש מהיר ויעיל, ומעניקה הגנה לכלים החקלאיים וזאת על מנת למנוע נזקי רכוש גדולים.

מערכות DAFO אמינות במיוחד ואינן סובלות מהפעלות שווא והתראות שווא.

המערכות ניתנות לחיבור למוקד ביטחון בחיבור קל ופשוט המאפשר דיווח בזמן אמת למוקד ביטחון להתהוות אש מכל סוג שהוא בכלי.

מערכות DAFO קלות לתחזוקה ולמילוי חוזר באתר הלקוח, דבר אשר מוזיל משמעותית את עלויות התפעול.

Share on Facebook