close

מיחזור & פסולת

מערכות כיבוי אש המיועדות לשיפור הבטיחות באתרי פסולת ומחזור

התפתחות הטכנולוגיה משנה את חיינו בהרבה מובנים טובים. יחד עם זאת, היא מייצרת כמות גדולה של פסולת שעלינו להתמודד עמה. עבודה באתרי פסולת ואתרי מחזור מציבה בפנינו אתגרים ייחודיים.

לאחרונה, תעשיית המחזור נמצאת תחת לחץ גובר עקב סדרה של דליקות ענק אשר פרצו באתרי פסולת ברחבי העולם.
אתרי הפסולת והמחזור מאופיינים ברמת סיכון גבוהה במיוחד להתלקחות דליקה.
תעשיית המחזור והטיפול בפסולת מודעת היטב לטכנולוגיה הקיימת היום לגילוי וכיבוי מוקדם של התהוות אש אשר יכולה למנוע את התפשטות האש ובכך למנוע נזקי דליקה כבדים. כלים מכאניים המשמשים לשינוע, עיבוד, גריסה, מיון ועוד בתהליך העבודה, הנם אחד המוקדים המרכזיים להתפרצות דליקות באתרים אלו.

מנועים, הידראוליקה, מתקני דלק וחשמל מהווים את סיכוני האש הגדולים ביותר בכלי צמ”ה (מיוד מכאני הנדסי) ובמכונות העוסקות במחזור פסולת. שריפות אלה מתפשטות לעיתים קרובות במהירות וקשה לכבותן באמצעות מטף ידני. מערכת כיבוי אש אוטומטית המתוכננת ומותקנת כהלכה, היא הדרך המהירה, הבטוחה והיעילה ל להגנה הנדרשת מפני דליקות.

לאור האמור לעיל חברת DAFO פיתחה מערכות לגילוי וכיבוי אש להגנה על כלים מכאניים המשמשים בתהליך טיפול בפסולת.

המערכות של חברת Dafo Vehicle קלות לתחזוקה ולמילוי חוזר באתר. תחזוקת המערכת הנה מהירה זולה וכמעט ואינה פוגעת ברצף העבודה של הכלי עליו היא מותקנת.

חברת וולקנו וחברת DAFO מציעות מערכות אוטומטיות לכיבוי אש אשר הוכיחו את יעילותן ואמינותן בכיבוי דליקות בתעשיית הפסולת והמחזור. את המערכות ניתן להתקין הן אצל יצרן הכלי / מכונה והן באתר הלקוח.

כל מערכות כיבוי האש מתוצרתנו מתוכננות, מותקנות ומתוחזקות בהתאם לתקנים בינלאומיים המחמירים למערכות כיבוי אש בכלי רכב.

Share on Facebook