close

מערכת FORREX-EV

נכון להיום אין פתרון מקיף לכיבוי אש בכלי רכב חשמליים (EV) ורכבים היברידיים (HEV). לאור הצורך הדחוף במציאת פתרון מחלקת הפיתוח של חברת  DAFO פיתחה מערך הגנת כיבוי אש כולל הנותן פתרון ביניים להגנה מלאה מפני דליקות רב-אזוריות בכלי רכב חשמליים.

על מנת לתת מענה הולם להתהוות דליקה באוטובוסים חשמליים וכלי רכב המונעים באנרגיה חשמלית אנו מזהים 4 מקורות סיכון עיקריים להתהוות אש ואלה הם:

  1. מחמם חיצוני.
  2. מצברי ליתיום ( Li-ion battery)
  3. מרכזיית החשמל
  4. תא המנוע/מנוע

פתרון משולב לכיבוי אש באוטובוסים חשמליים

על מנת לכסות את כל אזורי הסיכון באוטובוס חשמלי או ברכב חשמלי (EV) או בכלי מסוג צמ"ה (HEV) חברת DAFO פיתחה מערכת גילוי ייחודית הכוללת:

גלאי גז המסוגל לזהות התהוות אש בתוך סוללות הליתיום בשלב התהוות האש ההתחלתי.

לוח בקרה רב אזורי לכיסוי של כל מוקדי הסיכון בו זמנית לגילוי מוקדם של התהוות האש (דיווח שוטף מכל סוללה או אזור סיכון אחר).

מתן התראה לנהג בעת התהוות אש מאחד מאזורי הסיכון והפעלת מערכת הכיבוי באופן אוטומטי.

כיבוי האש/דיכוי האש מתבצע על ידי קצף לכיבוי אש ייחודי ששמו המסחרי הוא  Forrex EV אשר הותאם לצרכים ולמאפיינים הייחודיים של אוטובוסים חשמליים  ((EV וכלי רכב היברידיים- HEV)). Forrex EV מספק יכולת קירור אפקטיבית להאטת התפתחות האש המתהווה בסוללות ליתיום,

גילוי האש המוקדם והאטת התפתחות האש מותירה לנהג האוטובוס מספיק זמן על מנת לפנות את נוסעי האוטובוס בעת התהוות דליקה.

.

חברת DAFO ממשיכה את מאמצי הפיתוח של מערכות לגילוי וכיבוי אש באוטובוסים חשמליים תוך שיתוף פעולה הדוק עם מדענים ומעבדות המובילות בעולם בתחום, חברת DAFO הנה שותפה בכירה בפרויקט המחקר והפיתוח של הקהילה האירופאית EU Framework Program for Research and Innovation H2020 – under the SME Funding Scheme.

Share on Facebook