close

מערכות כיבוי אש לרכבי שרות בנמלי תעופה

מערך שירותי קרקע בנמל תעופה כולל עובדים רבים וכלי רכב אשר מתפקידם לספק תמיכה לוגיסטית לכל הטיסות היוצאות והנוחתות בנמל התעופה. בלעדי מערך שירותי קרקע יעילים ותקינים שום טיסה לא תמריא בזמן. למרות שתחום התעופה הוא אחד הענפים הבטיחותיים בעולם המגובה בתקני בטיחות ורגולציה מחמירים המחייבים את כל חברות ההטסה בעולם, רוב התקנים והרגולציה הנם תקנים המיועדים לכלי הטיס ולא למערך כלי הרכב המשמש את המערך הלוגיסטי בנמל התעופה.

בתעשיות רבות כגון מכרות, מחצבות, מחזור & תחבורה ציבורית ישנם הוראות מחייבות להתקנה של מערכות כיבוי אוטומטיות בכלי הרכב לצורך צמצום נזקי אש.

מערכות כיבוי אש לכלי רכב תוצרת DAFO   הנם מערכות המגיבות מהר וביעילות לכיבוי אש העלולות להתהוות דליקה בכלים ממונעים, המערכות מתוכננות ומיוצרות תוך הקפדה מחמירה לעמידה בכל התקנים והרגולציה הבינלאומיים.

חברת וולקנו המייצגת בישראל את חברת DAFO מספקת שירותי תכנון, התקנה ותחזוקה למערכות הכיבוי מבטיחה ללקוח זמן תגובה מהיר לתחזוקת המערכת והחזרה לכשירות לאחר הפעלת המערכת.

עם ניסיון של מעל 40 שנה בתחום מערכות כיבוי אש לכלים ממונעים, התקנות של מעל 165,000 מערכות ברחבי העולם ואלפי מערכות בישראל חברת DAFO וחברת וולקנו הוכיחו כי מערכות מתוצרת DAFO הנן מערכות יעילות, אמינות ובעלות ערך מוסף של חיסכון בעלות התפעול השוטף של המערכות.

Share on Facebook