close

שרות ותחזוקה

חברת וולקנו נבנתה כחברה שחרתה על דגלה מתן שירות ותחזוקה ברמה הגבוהה ביותר בתחום מערכות גילוי וכיבוי אש לכל החברות שחברת וולקנו מייצגים בארץ.

לחברת וולקנו יש מערך תחזוקה ארצי נייח כמו גם צוותים ניידים המסוגלים לבצע פעולות תחזוקה 24 שעות ביממה בכל ימות השנה למעט ביום כיפור. מערך זה מסוגל לבצע פעולות תחזוקה בכל נקודה במדינת ישראל בתוך שעות מרגע קבלת קריאת שרות.

חברת וולקנו מבצעת את כל פעולות התחזוקה בבית הלקוח עובדה המוזילה באופן משמעותי את עלות התחזוקה למערכת.

אחת לשנה חובה לבצע תחזוקה שנתית על ידי תחזוקאי מוסמך אשר הוסמך לכך על ידי חברת וולקנו ישראל. מערכות DAFO הנן מערכות אמינות מאוד וקלות לתחזוקה.

שלושת התכונות :

  • אמינות של חלקי המערכת
  • ביצוע פעולות התחזוקה בבית הלקוח
  • החלפת חומר הכיבוי אחת ל 10 שנים

מוזילות את עלות התחזוקה למערכת הכיבוי באופן ניכר למפעיל האוטובוס, כלי צמה ועוד.

 

Share on Facebook