close

מנופים – פרויקט תעבורה

בשנת 2018 בחרה חברת תעבורה למגן מפני אש  את כל צי המנופים שלה  באמצעות מערכות גילוי וכיבוי אש מדגם FORREX L25 . השיקולים  לבחירה במערכות DAFO למיגון כל צי המנופים היו:

  1. מערכות כיבוי בקצף
  2. מערכת אמינה – אין הפעלות שווא
  3. תחזוקה תקופתית פשוטה, מהירה וזולה

לאחר ביצוע סקר סיכונים על ידי חברת וולקנו הוחלט למגן את תאי המנוע של המנופים באמצעות מערכת תוצרת DAFO מדגם FORREX 25L  – מערכת המכילה 25 ליטר קצף ומצוידת ב 20 נחירי פיזור.

הפרויקט כלל כמה עשרות מנופים מתוצרת LIHBER.

חברת וולקנו ממשיכה לתחזק את מערכות הכיבוי  בחטיבת המנופים של חברת תעבורה לשביעות רצונה המלאה.

Share on Facebook