close

גלאי CO לגילוי אש בסוללות ליתיום

נתונים טכניים:

גלאי הגז מסוג CO דגם VFP תוצרת DAFO (מוגן בפטנט) הנו הגלאי היחיד בעולם המסוגל לגלות התהוות אש בתוך סוללת ליתיום תוך כדי מדידת נתוני סביבה המתהווים בתוך סוללת ליתיום מסוג (Lithium Ion batteries).

המידע מהגלאי המכיל את הנתונים הבאים: כמות גז CO , טמפרטורת הסוללה וכמות הלחות, מועבר ללוח הבקרה מסדרת CEV של המערכת הנתונים המתקבלים מעובדים על ידי המערכת באופן מהיר.
המידע המעובד מתורגם באופן מיידי להתראה לנהג המעידה על התפתחות טמפרטורה גבוהה בתוך הסוללה.
כמו כן תקשורת מלאה בין מחשב הרכב (CAN-bus) לבין אחת מיחידות הבקרה מסדרת CEV , הופכים את הגלאי לאחד הגלאים המגוונים והמתקדמים הנמצאים כיום בשוק.

הגלאי תוכנן ונבנה לתת מענה לשני אתגרים והם: האתגר הסביבתי והאתגר בעמידה בדרישות הרגולציה של תעשיית הרכב. עמידה בשני האתגרים האלה הופכים את גלאי VFP לגלאי המתקדם ביותר בשוק כיום.

אפשרויות:

  • אפשרות חיבור הגלאי באמצעות כבילה.
  • העברת נתונים שלא ברשת המחשוב
  • אפשרות להתקנת מאוורר
  • אפשרות לקבל רק את ה PCB ללא זיווד לצורך התקנה בתוך הסוללה.
  • אפשרות לסוללת גיבוי עד 60 שניות
  • אפשרות לכיול ידני להשגת דיוק גבוה

עיצוב

גלאי גז CO מדגם VFP שוכן בתוך מעטפת פוליאמיד מחוזקת בסיבי זכוכית , הוא תוכנן כך שישתלב בקלות בתוך זיווד הסוללה.

עבור יצרני סוללות ניתן לספק את הגלאי ללא הזיווד. הוא יסופק כמעגל אלקטרוני על PCB לצורך אינטגרציה עם מערכות אחרות בסוללה.

ביצועים

כפי שנזכר לעיל, גלאי הגז מסוגל לגילוי מוקדם מאוד של פליטת גז ראשונית מסוגCO   הנוצר בתוך סוללת הליתיום מסוג Lithium Ion batteries.
שחרור גז זה מעיד על התפתחות חום מהירה בתוך הסוללה. הגלאי דוגם באופן מחזורי את כמות פליטת הגז, הטמפרטורה והלחות בתוך הסוללה וזאת על מנת לקיים גילוי מדויק של התפתחות טמפרטורה מהירה בתנאי סביבה משתנים.

כל המידע משודר דרך מערכת התקשורת של הרכב CAN-bus. ניתן לקבוע רמות שונות של התרעות כפונקציה ישירה של קריאת נתוני הטמפרטורה והלחות בסוללה הנמדדות באופן קבוע והן משמשות כחלק ממערך ההתרעה.

גלאי הגז מסוג CO   מתוכנן לעבוד  עם אחד מלוחות הבקרה מסדרת CEV תוצרת DAFO.

ניתן לחבר את הגלאי ישירות למערכת המחשוב של הרכב CAN-bus כגלאי עצמאי. קיימת גרסה של הגלאי ללא תקשורת רשת, הגלאי ניתן לחיבור ישירות דרך מוצא דיגיטאלי.

לפתרון רב שלבי של גילוי, ניתן לחבר גלאי חום קווי של חברת DAFO לגלאי  VFP ואז דיווח על התראה של גלאי החום הקווי יעבור דרך תקשורת CAN bus . במקרה זה גלאי הגז יכול לשמש כגלאי התראה מוקדם אשר ברגע הפעלתו סוללת הליתיום תנותק ומערכת הכיבוי תופעל אוטומטית.

עלוני מידע ומדריכים

Share on Facebook