close

שינוע מכולות וסחורות

תפעול בטוח של ציוד השינוע החיוני שלך

במערך התפעול של שינוע מכולות וסחורות בנמלים אין מקום לאיבוד זמן עבודה. דליקה אשר תפרוץ בנמל או במזחים עלולה להשפיע באופן קשה על התפעול השוטף של הנמל והמזחים תוך גרימת נזק סביבתי, כלכלי ותפעולי עצום לבעלי הנמל, בעלי האניות ולבעלי הסחורות.

מערכות כיבוי אש מתוצרת DAFO תוכננה ומיוצרת על מנת למנוע נזקי אש, אובדן רכוש ונפש עקב התהוות דליקות בכלי השינוע בנמלים.

מערכות כיבוי אש מתוצרת DAFO לא רק מגנים באופן ישיר על כלי השינוע, הם גם ניתנים לתחזוקה פשוטה ובעלות נמוכה באתר הלקוח. עובדה המוזילה באופן משמעותי את עלויות התחזוקה הרב שנתיות של כלי השינוע.

Share on Facebook