close

תשתיות ובנייה

מערכות כיבוי עבור תשתיות ובנייה

הפרויקטים בענף התשתיות והבנייה מאופיינים בשימוש בכמות גדולה מאוד של ציוד מכאני הנדסי, החל ממכונות קידוח דרך מחפרים, טרקטורים לסוגיהם השונים, מכבשים, מכונות סלילה, מנופים, משאיות לסוגיהן השונים ועוד. כלים אלה חשופים לסיכונים מסוגים שונים שאחד מהם הוא התהוות דליקה על הכלי, דבר אשר מסכן באופן ישיר את מפעיל הכלי ואת הכלי עצמו כמו גם סביבת העבודה של הכלי.

דליקות עלולות לפרוץ בכלים אלה מסיבות רבות, כגון – תנאי שטח קשים שבה מבוצעת העבודה, טמפרטורה גבוהה, המצאות של סוגי דלק שונים על הכלי ובסביבתו, שמן הידראולי בכמויות גדולות במיוחד, כשל מכאני או כשל חשמלי ועוד. כל אלה, עלולים להביא להתהוות אש אשר תתפשט במהירות ותשמיד את הכלי עד היסוד תוך סיכון חיי המפעיל הסובבים אותו ואת סביבת העבודה.

במקרה של התהוות אש על כלי מכאני הנדסי, מערכות כיבוי ידניות הופכות להיות חסרות תועלת.
הפתרון האפקטיבי היחידי לכיבוי האש הוא שימוש במערכות אוטומטיות לגילוי וכיבוי אש אמינות ויעילות.

מערכות כיבוי האש מתוצרת DAFO תוכננו בקפידה למתן מענה לכיבוי מטען האש הייחודי של כלים אלה, תוך הקפדה על מערך אבטחת איכות קפדני במיוחד והתקנה בידי צוותים טכניים מיומנים ומקצועיים. כל אלו מבטיחים ללקוח הגנה מלאה מפני אש בסוג כלים זה.

 

 

Share on Facebook